9:00 - 17:00

Akcijski načrt za intenacionalizacijo - AT

Zadnji Modul za udeležence projekta Connect SME Plus
Zadnji Modul za udeležence projekta Connect SME Plus

Uvod

Ta modul predstavlja zaključek programa usposabljanja in zajema predstavitev praktičnih končnih rezultatov (akcijski načrt za internacionalizacijo). Uvod se lahko po želji izvede v obliki predavanja. Udeleženci so na preteklih delavnicah spoznali osnovne vsebine in orodja za izdelavo akcijskega načrta, ki so jih tudi predelali in prilagodili glede na posamezno delovno okolje. Pri akcijskem načrtu so predvidene minimalne zahteve, za dejansko oblikovno izvedbo ter kompleksnost, ki se razlikujeta od podjetja do podjetja, pa je odgovorno podjetje samo.

Pri javnih predstavitvah ali pogovorih z investitorji je običajna praksa, da se načrt v začetnem koraku predstavi na kratek in jedrnat način. Udeleženci zato predstavijo rezultate svojega akcijskega načrta s pomočjo sodobnih predstavitvenih tehnik, kot sta na primer »Elevator Pitch« in »Pecha Kucha«. V nadaljevanju nato prejmejo povratne informacije od drugih udeležencev in žirije. Predstavitvi vseh akcijskih načrtov in skupni razpravi sledi podelitev potrdil o udeležbi programa usposabljanja.