9:00 - 16:30

Inovativnost proizvodov in poslovna odličnost - SLO (2/2)

podjetje NETS
podjetje NETS

Cilj modula »Inovativnost in poslovna odličnost« je, da udeleženci razvijejo spretnost samostojnega ocenjevanja lastnega podjetja po načelih EFQM in poslovne odličnosti. Na podlagi ocen, internih analiz in dodatnih delavnic se sestavi skupina za pospeševanje inovativnosti v podjetju. S prepoznavanjem priložnosti in prednosti se oblikuje osnova za uspešno uvajanje inovacij v podjetju.