9:00 - 16:30

Mednarodno komuniciranje in predstavljanje v tujih jezikih - SLO

jeziki sveta
jeziki sveta

LOKACIJA : FOV KRANJ

Udeležba mogoča samo za Connect SME Plus udeležence

 

Pes laja tudi v Pekingu, vendar pa to pišemo na različne načine.

Načini dojemanja sveta, njegovega razlaganja in doživljanja ter pogleda nanj so odvisni od določenega konteksta vsakega posameznika, ki pa je hkrati vpet v širši kontekst. Ob medsebojnem stiku oseb iz različnih kontekstov, ki jih lahko poimenujemo tudi kot kulture, pride pogosto do nesporazumov in čustveno nabitih sporov. Pričakovanja, vrednote ter načini razmišljanja in ravnanja so mnogolični, raznolika pa sta tudi njihovo izražanje ter dojemanje na verbalni, neverbalni in paraverbalni ravni.

Udeleženci v tem modulu izboljšajo sposobnost spremljanja bistvenih značilnosti in podrobnosti pri interakciji posameznika ali podjetja z okoljem. Modul posreduje zbirko orodij za razumevanje in refleksijo, ki udeležencem omogoča, da samostojno ter glede na okoliščine in kontekst najdejo ustrezne rešitve pri izzivih mednarodnega sodelovanja oz. sodelovanja različnih skupnosti. Udeleženci ozavestijo morebitna težavna področja in možne izboljšave oz. potencial rasti. Poleg tega poglobijo zavedanje medkulturnosti in okoliščin prek interaktivnih iger na subtilen način in s ciljem trajne usvojitve znanja.