+ Projekt PLUS +

Connect SME
Connect SME

Projekt Connect SME PLUS je nadgradnja projekta Connect SME, ki je potekal od aprila 2013 do junija 2014. Namen projekta je bila podpora čezmejnega razvoja in krepitev povezovanja malih in srednjih podjetij.  Poglobljeni intervjuji z 82 podjetji z obeh strani meje so pokazali, da med slovenskimi in koroškimi podjetniki obstaja interes za medsebojno sodelovanje. Kot smo ugotovili v dobro leto dni trajajočem evropskem projektu, ki spada v Evropsko teritorialno sodelovanje in ga delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj, so večji interes za sodelovanje pokazala podjetja na slovenski strani. Rezultati raziskave, ki jih je metodološko obdelal Ekonomski inštitut Maribor, pa so pokazali, da se največ podjetij, zainteresiranih za čezmejno sodelovanje, ukvarja s predelovalno dejavnostjo. Največjo možnost neposrednega povezovanja pa imajo podjetja, ki se ukvarjajo z ogrevalno tehniko, kovinarstvom (CNC-razrez), oglaševanjem ter izdelavo in montažo stavbnega pohištva. Tako slovenska kot avstrijska podjetja za začetek uspešnega sodelovanja pričakujejo pomoč podpornih institucij, dostop do splošnih informacij o poslovnem okolju v maternem jeziku v obliki brošur ali zloženk ter na spletnih straneh.

Na podlagi raziskav smo se partnerji obeh strani ponovno povezali in pripravili projekt Connect SME PLUS. Na podlagi raziskave so opredeljene potrebe, sedaj bomo to spravili v prakso in 60 podjetij izobrazili in opremili z uporabnimi in sodobnimi  znanji, ki so potrebna za internacionalizacijo, jih povezali med seboj, da bodo tako učinkovitejša pri širitvi poslovanja  na tuje trge, pri tem pa jim bomo tako v Sloveniji kot v Avstriji na voljo za vse dodatne informacije v okviru HELP DESK-a.