Projekt Connect Sme Plus

Program za samostojno internacionalizacijo malih in srednjih podjetij iz Slovenije in Avstrije

Osnovni namen projekta je: Izobraziti, povezati in širiti poslovanje malih in srednjih podjetij iz lokalnega v čezmejno in globalno poslovanje. Sodelovanje pri projektu je za udeležena podjetja brezplačno.

Sodelovalo bo do 60 malih in srednjih podjetij (do 30 na slovenski strani meje in do 30 na avstrijski strani meje) z zanimivimi, inovativnimi in kakovostnimi izdelki oziroma storitvami.

PARTNERJI PROJEKTA

Potek programa

Potek projekta
Potek projekta
 • Rok prijave do 21.9.2018  
 • Jeseni 2018 se prične brezplačno PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN E-UČENJE: oktober 2018 – maj 2019
 • SODELOVANJE Z MENTORJEM pri pripravi akcijskega načrta in uresničevanju le tega: oktober 2018 – marec 2020
 • Znotraj projekta se bo zvrstilo več POSLOVNIH DOGODKOV tako v Sloveniji kot v Avstriji:  september 2018 – marc 2018 
 • Dve POSLOVNI DELEGACIJI v JV Evropo: januar 2019 – marec 2020

Vsem udeležencem programa bo poleg mentorjev na voljo tudi HELP DESK.

 

Trajanje in vrednost projekta

Trajanje projekta: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
Vrednost projekta: 624.953,00 EUR, od tega bo 85 % (531.210,05 EUR) sofinanciranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Kdo se lahko prijavi?

 1. Mala in srednja podjetja iz Slovenije in Avstrije!
 2. Podjetja z inovativnimi in tržno zanimivimi storitvami ali produkti!
 3. Podjetja, ki do sedaj še niso bila izvozno aktivna oz vsaj ne v večji meri!
 4. Podjetja s sedežem v natančno določenem programskem območju:
  Slovenija
  Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska
  Avstrija
  Oststeiermark, West– und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt – Villach, Oberkärnten und Südburgenland  

Programske teme

 • Pripravljalni modul
 • Osnove moderne internacionalizacije in čezmejnega poslovanja
 • Strategije vstopa na čezmejni globalni trg
 • Medkulturni management in mreženje
 • Digitalna prodaja in marketing
 • Inovativnost proizvodov in poslovna odličnost
 • Mednarodno komuniciranje in predstavljanje v tujih jezikih
 • Priprava akcijskega načrta

 

Praktično usposabljanje in e-učenje bodo izvedli:

Lokalni jezik usposabljanj!

Vsa predavanja bodo izvedena v lokalnem jeziku.

O podrobnem programu, urniku in lokaciji usposabljanja bodo izbrana podjetja obveščena po izboru podjetij ter pred začetkom usposabljanj.

Prijava

Zainteresirana MSP se na javno povabilo prijavijo z izpolnitvijo spletnega prijavnega obrazca.

Rok prijave: petek, 21. september 2018

Do 21. septembra bodo potekali promocijski dogodki:

 1. Slovenija: Kranj 28.6.2018
 2. Slovenija: Celje, september 2018 (predstavitev v okviru sejma MOS 12.9. ob 10 ih 2018)
 3. Avstrija: 2. september 2018 na Pliberškem sejmu - Jormaku na travniku
 4. Avstrija:  5. september 2018, na Slovenskem konzulatu v Celovcu
 5. Avstrija, Graz: 19.9.2018 ob 17:00 uri na FH Joanneum

Postopek izbire

V primeru večjega števila zainteresiranih podjetij bo projektna skupina na podlagi prijav (po potrebi tudi razgovora z MSP) izbrala podjetja, katerih izdelki/storitve izkazujejo večji potencial za rast in doslej še niso bila v večjem obsegu prisotna na sosednjem ali tretjih trgih. Pri tem bodo posebej upoštevani naslednji kriteriji:

 • poslovna ideja oziroma proizvod/storitev podjetja ter njegov potencial za rast in izvoz,
 • motivacija podjetja za vključitev v šolo internacionalizacije.

Priložnost za vse zainteresirane

Podjetja, ki se bodo odzvala na to povabilo, ne bodo pa izbrana za neposredno vključitev v čezmejno šolo internacionalizacije, bodo povabljena k vključitvi v druge projektne aktivnosti, tudi k sodelovanju na številnih poslovnih srečanjih ter h koriščenju individualnega svetovanja v okviru Connect SME PLUS HELP DESKa.

Dodatne informacije

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj

Tel.: +386 (0)4 281 83 14 – Martina Jenko ali Barbara Rupar
e-mail: connect@oozkranj.com

 

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu – Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten

Tel.: +43 (0)463 508 802 – Vesna Hodnik ali Andrej Hren
e-mail: office@sgz.at

 

Projekt Connect SME Plus je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.