Digitalni marketing Austria Udeleženci iz Slovenije Udeleženci iz Avstrije Lindwurmbrunnen v Celovcu Bled s Karavankami
SME Connect Plus Claim
Program za samostojno interna­cionalizacijo malih in srednjih podjetij iz Slovenije in Avstrije Programm für Selbstständige Inter­nationalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen in Slowenien und Österreich

Naši partnerji