9:00 - 16:30

Inovativnost proizvodov in poslovna odličnost - AT (1/2)

LOKACIJA: see:PORT - PÖRTSCHAH

Udeležba mogoča samo za Connect SME Plus udeležence

Cilj modula »Inovativnost in poslovna odličnost« je, da udeleženci razvijejo spretnost samostojnega ocenjevanja lastnega podjetja po načelih EFQM in poslovne odličnosti. Na podlagi ocen, internih analiz in dodatnih delavnic se sestavi skupina za pospeševanje inovativnosti v podjetju. S prepoznavanjem priložnosti in prednosti se oblikuje osnova za uspešno uvajanje inovacij v podjetju.