Help Desk

Help Desk je mreža kvalificiranih svetovalcev iz Slovenije in Avstrije. Svetovalci so vaš prvi kontakt pri procesu internacionalizacije.

Nudimo informacije s področja poslovanja na tujih trgih  in  pomagamo navezovati stike preko meja.

 

Svetovalci v Sloveniji:

OOZ Kranj (link)

C. Staneta Žagarja 37, Kranj

tel.: + 386 (0 )4/2818-314

  1. Katja Erjavec kaja.erjavec@ozs.si
  2. Martina Jenko martina.jenko@ozs.si
  3. Daniela Žagar daniela.zagar@ozs.si

www. oozkranj.com

 

Uradne ure

ponedeljek:  9:00 - 12:00

sreda: 9:00 - 12:00

 

Svetovalci v Avstriji:

 

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten

Spengergasse 8

A-9020 Klagenfurt / Celovec

T: +43 (0) 463 508 802 30

  1. Vesna Hodnik  vesna.hodnik@sgz.at
  2. Andrej Hren  andreas.hren@sgz.at
  3. Ines Stupica  ines.stupica@sgz.at

www.sgz.at

 

Uradne ure

ponedeljek: 9:00 – 12:00

četrtek: 9:00 – 12:00

 

Svoje vprašanje nam lahko sporočite tudi preko elektronskega vprašalnika na tem linku: