Območna obrtno – podjetniška zbornica Kranj

OOZ Kranj je bila ustanovljena leta 1968 in ima 860 članov - MSP. Geografsko pokriva območje UE Kranj ter koordinira delo gorenjskih OOZ.  Sodi med obrtne zbornice z najboljšim paketom storitev za MSP-je v Sloveniji. Zaradi tesnega sodelovanja s podjetji ima odličen vpogled v podjetja in njihove  potrebe. Že več kot 20 let uspešno deluje pri pospeševanju čezmejnega gospodarskega sodelovanja Slovenija-Avstrija, saj ima številne kontakte na obeh straneh meje.  Podjetjem pomaga tudi pri internacionalizaciji, ustanavljanju podjetij ter čezmejnem poslovanju tudi z Italijo, Nemčijo in zahodnim Balkanom.

Izkušnje, kontakte,  poznavanje poslovnega okolja in kulture Balkana lahko  uspešno prenese na avstrijska mala podjetja. Doslej je izvedla preko 2000 poslovnih dogodkov in 45 mednarodnih delavnic. Zaposluje 5 oseb, od katerih imajo 3 izkušnje v EU, nacionalnih in regionalnih projektih. Najpomembnejši je bil predhodni Interreg projekt Connect SME, kjer je nastopala kot partner.

Spletna stran: www.oozkranj.com

Trinitec IT Solutions & Consulting GmbH

Podjetje trinITec je bilo ustanovljeno leta 2004 in se tako že več kot 13 let ukvarja s področjem digitalne prodaje in digitalnih procesov. V tem segmentu 11-članska visoko usposobljena skupina strokovnjakov ustvarja digitalne rešitve za mala in srednja podjetja iz različnih dejavnosti.

Stranke trinITec prihajajo deloma iz Avstrije, deloma pa tudi z drugih trgov (EU, Švica, Balkan, ZDA, Kitajska). Za avstrijska podjetja z mednarodnimi podružnicami so med drugim že razvijali posebne rešitve.

Glavne kompetence trinITec so v razvoju internetnih aplikacij, svetovanj in usposabljanj na področju digitalne prodaje in marketinga.

V preteklosti je imel trinITec že več  priložnosti črpati različna razvojna sredstva (FFG, KWF).

Spletna stran: https://trinitec.at

FH Joanneum Gesellscahft mbH

FH Joanneum so kot univerzo uporabnih znanosti leta 1995 ustanovili Deželna vlada Štajerske, Joanneum institut in štajersko podjetje za pospeševanje gospodarstva. Njen namen je izvajati visokošolske programe v skladu z zveznim zakonom o univerzitetnih programih uporabnih znanosti. FH Joanneum je neprofitna organizacija, ima preko 4000 študentov in 500 zaposlenih. S  svojimi visoko specializiranimi programi na področju mednarodnega poslovanja in tehnologij, informacijskega inženiringa, mobilnosti, medijev in oblikovanja, socialnih storitev in javnega zdravja sodi v eno vodilnih avstrijskih univerz uporabnih znanosti. 

FH Joanneum ima široko mednarodno mrežo partnerjev na različnih izobraževalnih in raziskovalnih področjih, kakor tudi v industriji. V projektu sodeluje raziskovalni center Oddelka za mednarodni management, ki ima razvit sodoben program izobraževanja za internacionalizacijo podjetij ter objavljene številne znanstvene prispevke na področju internacionalizacije.

Spletna stran: www.fh-joanneum.at

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu (SGZ) je neprofitna organizacija koroških Slovencev, ki od leta 1988 nudi podporo pri internacionalizaciji svojim članom – trenutno 340 MSP, predvsem iz Avstrije in Slovenije.

SGZ deluje na področju čezmejnega sodelovanja med podjetniki, poslovneži in gospodarskimi strokovnjaki z avstrijske Koroške in Slovenije. Ima izdelano široko mrežo kontaktov MSP na celotnem projektnem območju, tudi po zaslugi že izvedenih projektov čezmejnega sodelovanja, pozna poslovno okolje v obeh državah, obvlada oba programska jezika in oba kulturna prostora ter je močna čezmejna povezovalka in mediatorka.

SGZ je izkušen projektni nosilec, saj že od leta 2003 razvija in izvaja gospodarske EU projekte tudi kot vodilni partner. V vseh projektih je bilo v ospredju zavzemanje za regionalni razvoj, za pospeševanje MSP v obmejnem, zapostavljenem pasu, ki ga ogroža beg možganov in pomanjkanje zavedanja za inovacije.

Spletna stran: www.sgz.at

NETS d.o.o.

NETS je malo podjetje, ki že od leta 1994 deluje na področju poslovnega svetovanja in usposabljanja (poslovni procesi, modeli odličnosti EFQM, prenova poslovnih modelov podjetij), IT podpore poslovnim procesom, kreativnega reševanja problemov ter inoviranja. Podjetje ima 5 zaposlenih in mrežo zunanjih strokovnjakov. Skupni prihodki podjetja v letu 2016 so znašali 257.000 EUR.

Podjetje se neprestano razvija in nadgrajuje svoje storitve in produkte. V projekt prinaša pomembne izkušnje z delom z malimi podjetji, saj natančno pozna njihove težave pri zagotavljanju kakovosti produktov in procesov potrebnih za vstop na globalne trge.  Hkrati ima podjetje pomembne poslovno-tehnične kompetence na področju poslovne odličnosti, kakovosti, optimizacije poslovanja in IT orodij v podporo poslovnim procesom. Podjetje aktivno deluje v Združenju za kakovost in odličnost.

Spletna stran: www.nets.si