9:00 - 16:00

Medkulturni managment in mreženje

Medkulturni management in mreženje
Medkulturni management in mreženje

Modul za udeležence projekta Connect SME Plus

(zaprta skupina)

Lokacija: Graz - FH Joanneum

Mednarodno poslovanje je soočenje velikega števila malih svetov. Inovativni produkti in poslovni modeli, trgi, privlačni za širitev dejavnosti, ali mednarodno pozicioniranje uveljavljenega produkta – pot je cilj. »The way it works«, to je kultura. Številna podjetja, ki uspešno pokrivajo lastni trg ali določeni tržni segment, so neuspešna pri uresničitvi svojih zamisli in projektov zaradi dejavnikov ciljnega trga ali lastne nezmožnosti ustreznega ravnanja v tej zvezi, pa naj gre pri tem za drugo državo, drug kontinent ali le drugo panogo. Kako torej najti učinkovito rešitev v današnjem poslovnem svetu, polnem nepredvidljivosti?

Medkulturni management se ukvarja s podrobnostmi in nevidnimi zakonitostmi poslovanja, ki zadevajo tako posamezno podjetje kot tudi udeležene posameznike. Tematizira kulturne posebnosti, povezane z vodenjem, podjetniškim in delovnim kontekstom ter medsebojnimi stiki. Osnovni predpogoj pri medkulturnem managementu je temeljno razumevanje kulture in identitete. Udeleženci naprej pridobijo pregled nad pojmi in dimenzijami s področja kulture, temu pa sledi poglobitev v medkulturni management. Praktični vidiki medkulturnega managementa se podajo na podlagi izbranih področij uporabe, kot so upravljanje podjetja, kadrovski management in marketing. Udeleženci izboljšajo razumevanje problemov, izzivov in priložnosti medkulturnih interakcij s teoretičnega, strateškega ter procesno usmerjenega vidika.

Ta modul je namenjen pripravi na nekoliko obsežnejši modul 6 z naslovom »Mednarodno komuniciranje« in posreduje osnovno znanje o kulturi ter managementu, spodbuja pa tudi razvoj medkulturnih veščin na praktičen način.