Ali veste, kako napotiti svoje delavce v Avstrijo?

V sklopu storitev Help Desk nudimo pomoč slovenskim podjetjem pri raznih vprašanjih glede delovanja v Avstriji. Med drugim lahko sedaj na spletni strani najdete informacije o ustanavljanju družb, prodaji izdelkov in opravljanju storitev v sosednji državi Slovenije. Več informacij najdete tukaj.

Napotitev delavcev

Slovenska podjetja lahko začasno napotijo svoje delavce čez mejo – toda kakšni postopki so zato potrebni? Priglasitev se opravi elektronsko preko obrazca ZKO3 (z naročnikom je sklenjena podjemna pogodba) ali ZKO4 (posojanje delovne sile) pred začetkom del. Spremembe je potrebno javiti na ZKO. Napoteni delavec in slovenski delodajalec morata skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi ali zaposlitveni list (»Dienstzettel«), v katerem so določene pravice delavca za čas napotitve.


Pristojni organ:

Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen und die Kontrolle illegaler Beschäftigung,
e- pošta: post.zko@bmf.gv.at
spletno mesto: https://www.bmf.gv.at


Dokumenti, ki morajo biti na razpolago v primeru nadzora za vse priglašene delavce, v nemškem jeziku, so:

Za podjetje:

 • priglasitev v skladu s § 373 a GewO 1994 in
 • izpisek iz Ajpesa

Za delavce:

 • A1 obrazec
 • priglasitev ZKO3/ZKO4
 • dovoljenje za zaposlitev delavcev v domači državi (npr. delovno dovoljenje/viza za Slovenijo ipd.),
 • delovna pogodba (lahko v angleškem jeziku)
 • zaposlitveni list ali aneks, ki določa pravice delavca za časa napotitve
 • plačilna lista
 • potrdilo o plačilu/nakazilu plače delavcu
 • popis ur
 • dokumentacija v zvezi z razporeditvijo delavca v avstrijsko kolektivno pogodbo
 • dokumentacija v zvezi s plačo (Lohnaufzeichnungen)

Delavce, ki so državljani »tretjih držav«, so redno zaposleni in imajo urejen status v RS, je mogoče napotiti. Pridobiti je treba potrdilo o napotitvi. Obstajajo omejitve v zvezi s posojanjem delovne sile.

Plača, prejemki in druge pravice

Napotenim delavcem pripadajo plača, prejemki, plačilo nadur, odmor in počitek ter druge pravice v skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za določeno delo, ki ga delavec opravlja v Avstriji. Na področju gradbeništva je treba plačati prispevke v avstrijski Sklad za dopuste in odpravnine gradbenih delavcev (BUAK). Prispevke lahko koristi le delavec.

Prispevki za socialno zavarovanje in pokojnino se za napotene delavce plačujejo v Sloveniji, če je delavec napoten do 2 leti.

Če slovensko podjetje redno opravlja storitve za določenega avstrijskega naročnika, če je delavec vključen v organizacijo naročnika in če je od naročnika gospodarsko odvisen, se šteje, da je sklenjeno delovno razmerje z avstrijskim naročnikom in se prispevki plačujejo v Avstriji.