TERMINSKI PLAN ZA LETO 2018

Agenda leto/ 2018
Agenda leto/ 2018

Slovenija, Kranj  

  • 21. november

0.Modul: Pripravljalni modul  

  •  12. december

1. Modul: Osnove moderne internacionalizacije in čezmejno sodelovanje

 

Avstrija

  •  8. november  - Graz

0.Modul: Pripravljalni modul  

  •  20. november  - Graz

1. Modul: Osnove moderne internacionalizacije in čezmejno sodelovanje

  • 14. december – Celovec

2. Modul: Strategija vstopa na čezmejni in globalni trg